Offentlig upphandling för företag

Offentlig upphandling är vad man kallar alla tjänster och varor som köps in av offentlig sektor. Dessa typer av inköp följer väldigt strikta regler som alla företag som hoppas kunna satsa på offentlig upphandling måste känna till.

Företag som först söker tävla om kontrakt behöver ofta hjälp att vara konkurrenskraftiga. Erfarenhet gör väldigt mycket för detta affärsområde, men att ge sig själv ett försprång genom att ta hjälp från en expert är ofta en mycket smart idé.

Offentlig upphandling börjar alltid med att en upphandlande myndighet lägger upp en annons online. Detta kan göras på en eller flera portaler dedikerade till offentlig upphandling. Men i regel går det också att hitta på myndighetens egna sajt.

Annonsen förklarar i korta drag vad det är som ska upphandlas och under vilka förhållanden. Med denna kan man även finna ett förfrågningsunderlag där saker och ting förklaras i mer detalj. Som företag är det viktigt att läsa detta ordentligt och om det finns några frågor är det bäst att tidigt ta kontakt med den upphandlande myndigheten.

Nu kommer det absolut viktigaste steget för företagen: att skriva ett anbud. Här gäller det att nog efterforska företagets situation och möjligheter för att kunna ta fram det bästa och mest konkurrenskraftiga anbud man kan. Det finns i regel inga andra chanser eller förhandlingar vad gäller offentlig upphandling. När företaget har skickat in sitt anbud är det bara att hålla tummarna.

När perioden för anbud har passerat börjar den upphandlande myndigheten gå igenom alla och jämför dem. De måste sedan acceptera det bästa anbudet. När valet är gjort annonseras även detta. Företag kan dock överklaga beslutet och detta måste då bedömas på dessa grunder. Efter detta är det sedan dags för det vinnande företaget att skriva kontrakt med den upphandlande myndigheten och påbörja samarbetet.