Att hitta rätt medarbetare

När ett företag behöver nytt folk är det ofta en nervös och något osäker tid som väntar framöver. Rekrytering är något som kan ta väldigt lång tid och det finns inga garantier på att man hittar exakt det man söker. Vad man dock kan göra är förbättra sina chanser genom att lära sig mer om rekryteringsprocessen.

Vägen till anställning är ofta lång för ett företag. Och det spenderas många gånger ansenliga resurser för att komma till punkten då någon kan anställas. Det har estimerats att en anställning kan kosta så mycket som 25 % av den första årslönen. Ju viktigare positionen som måste fyllas desto mer riskerar därmed företaget behöva spendera för att få tag på en lämplig kandidat.

Ett alternativ till detta är dock att låta något göra den större delen av denna process åt en. Företag som Headagent kan anlitas för att sköta mycket av jobbet som krävs för en lyckad rekrytering. Första steget blir ofta att ta fram en kravprofil tillsammans som man utgå från. Därefter är det bara att vänta på att rekryteringsfirman kan ta fram ett antal lämpliga kandidater som man sedan får intervjua.

Och intervjun är ett område där många företag kan förbättras. Sajten Ledarna går in i detalj på hur man ska hantera en intervju, de förberedelser man ska göra och de olika steg som en intervju ska bestå av. Detta är speciellt bra information för det företag som inte riktigt behövt genomföra en vanlig rekrytering förr utan mer eller mindre hittat sina medarbetare på andra vis.

Strategiskt tänkande är väldigt lönsamt när man går igenom rekryteringsprocessen. Ibland handlar det inte lika mycket om var företaget befinner sig just nu utan var det är på väg och hur marknaden förväntas förändras. Kan man genom smarta rekryteringar vara den som först anpassar sig efter förändringar eller bara hanterar dessa på ett mer flexibelt sätt, kommer man ha potentialen för tillväxt.