Lär er mer om CE märkning

Lär er mer om CE märkning

För att garantera att produkter som tillverkas och säljs inom EU är säkra använder sig länderna inom unionen av någonting som kallas för CE-märkning. Symbolen är något som du garanterat har sett på produkter du köpt, förmodligen utan att du tänkt mer på det.

CE är en förkortning av ”Conformité Européenne”, vilket betyder ”europeisk överensstämmelse” på franska. Det är ett obligatoriskt märke som företag sätter på de flesta produkter som man säljer inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Märket indikerar att produkten uppfyller de minimikrav som EU fastställer för säkerhet, hälsa och miljö.

Varför är CE-märkningen viktig?

Först och främst är märkningen en säkerhetsåtgärd. Den garanterar att produkter som företag säljer inom EES följer de gemensamma standarder och regler som finns för att skydda konsumenterna. Genom reglerna minimerar man risken för att farliga produkter når den europeiska marknaden.

CE-märkningen fungerar också för att underlätta internationell handel inom EES. Genom att ha en gemensam standard behöver företagen inte anpassa produkterna till olika nationella standarder. Det främjar en sund konkurrens och ökar tillgången av varor på marknaden. Om du säljer produkter inom EES är det med andra ord väldigt viktigt att du har koll på reglerna.