För tillverkade företag – pallmärkning

För tillverkade företag – pallmärkning

Det finns många processer i den tillverkande industrin som har gått från traditionell, tidskrävande, manuell hantering till digitala, automatiska höghastighetslösningar. Pallmärkning är en sådan del i flödet. Den skedde tidigare för hand men är nu integrerad in i produktionsprocessen.

Rätt märkning och rätt etikett

Det finns märkningslösningar som applicerar synliga och lättlästa etiketter på lastpallens sidor. Det kan gälla för intern märkning, transportetiketter eller etikett anpassad efter slutkundens önskemål. I samband med appliceringen märker du även pallen med en så kallad GS1-etikett. Den innehåller en kod som gör godset spårbart hela vägen från tillverkning till slutkund. Streckkod förekommer idag på de flesta palletiketter och underlättar avläsning i samband med förvaring, utlastning och mottagning. Den anger bland annat innehållet i pallen, slutkundens adress och annan specifik information.

Pålitlig partner för integrerad lösning

Med en pålitlig och kunnig partner kan du integrera pallmärkningen i ditt flöde. Samtidigt säkerställer du att samtliga standard och krav uppfylls enligt gällande direktiv och förordningar. Följ denna länk för mer information om hur en lösning kan se ut för ditt företagets tillverkning och process. Med informativa videos kan du följa exempel på hur märkning kan gå till och vilka fördelar den kan tillföra verksamheten.