by
on
under
Permalink

Kolla upp företagets fastigheter

Har ditt företag egna fastigheter kan det vara klokt att kontrollera husets konstruktion. Det får framför allt inte finns några ämnen i huset som är giftiga eller hälsovådliga. Dessutom gäller det också grunden eller till och med marken. Det kan komma som en mycket obehaglig överraskning då ni tänker bygga till eller bygga om. Kontakta gärna en specialist som kan kontrollera din byggnad, klicka här för mer information.

Hur är det med säkerheten?

Som varje aktiv och ansvarstagande fastighetsägare så ska du se till att din fastighet är så säker som möjligt. Det kan handla om intrång och personsäkerhet. En fastighetsägare är statliga specialfastigheter. De är av förklarliga skäl noga med sin fastighetsskötsel då deras fastighetsförvaltning handlar om samhällets säkerhet.

Ljus och ljud

Som ansvarstagande fastighetsägare är du även noga med bullerdämpning och ljussättning av ditt kontor. Ibland kan miljöåtgärder tyckas kostsamma men det är fel att tänka så. Dina medarbetare som lever en stor del av dygnets vakna timmar på din arbetsplats arbetar så mycket effektivare om de trivs. Där utgör ljuset en mycket viktig parameter för trivseln. En bra belysning över sin arbetsplats skapar arbetsglädje. Det finns både råd och föreskrifter om hur du ska sköta arbetsmiljön på din arbetsplats.